Политика конфиденциальности

Firma Bauwille Polska Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby Państwa prywatność była odpowiednio chroniona. W celu realizacji zgodnego z prawem, przejrzystego i bezpiecznego przetwarzania Państwa danych osobowych przyjmujemy niniejszą Politykę Prywatności, która obowiązuje od dnia 10 июня 2021 r.

Polityka Prywatności odwołuje się do RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dokument określa jakie dane i na jakich zasadach przetwarzamy i jak dbamy o ich bezpieczeństwo i Państwa prawa.

W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych, Administratorem Państwa danych osobowych jest Bauwille Polska Sp. z o.o. Ul.

Twarda 18/15

00-105 Warszawa Spółka wpisana do

rejestru przedsiębiorców w Warszawie XII Wydział KRS: 0000931764 NIP: 5252884202

kapitał zakładowy: 5.000 PLN

. Mogą Państwo skontaktować się z firmą również poprzez wiadomość e-mail na adres: info@bauwille.de

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w celu:

1.     przedstawiania ofert reklamowych i informacji handlowych dotyczących Bauwille Polska drogą mailową i/lub telefoniczną;

Odbiorcą Państwa danych osobowych jest wyłącznie Bauwille Polska, a Państwa dane będą przetwarzać wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy lub współpracownicy Bauwille Polska. W przypadku planowanej zmiany celu przetwarzania, zawsze pytamy właściciela danych osobowych o zgodę i informujemy o zmieniających się warunkach przetwarzania danych.

Administrator przechowuje dane osobowe Użytkowników przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do przygotowania spersonalizowanej oferty  / niż jest to konieczne do obsługi zgłoszenia, a w każdym przypadku na wypadek wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia firmie żądania ich usunięcia — co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby firmy, w formie wiadomości e-mail na adres: info@bauwill.de  lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.

Przysługuje Państwu prawo do:

1.     dostępu do swoich danych osobowych,

2. sprostowania danych osobowych,

3. usunięcia danych osobowych,

4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

5. przenoszenia danych osobowych,

6.     wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych,

7.     cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Alex Kuhl. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.